วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

weblog  ม.4/9  กลุ่ม  2
http://surawittayakarn-maleandfemale.blogspot.com/

แฟนเพจ
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/435704263164209

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แฟนเพจ ม.4/7 กลุ่ม 4
https://www.facebook.com/Landslidezz

Weblog
http://landslide.exteen.com/20121216/entry-1

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งงาน ม.4/5  กลุ่ม 4
วันที่ 17 ธันวาคม
Fanpage   https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81/285230521598095


weblog
http://subconcius.blogspot.com/2012/11/blog-post.html

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

FanPage  ม.4/9  กลุ่ม 1
https://www.facebook.com/PayhaSiwWaySiKwnCiWayRun?ref=ts&fref=ts
FanPage  ม.4/9  กลุ่ม 3
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/289689087818901?ref=stream